صفحه اصلی   نقشه سایت   ارتباط با ما   انتقادات و پیشنهادات   EN / FA   این سایت را در مرورگر فایر فاکس ببینید ( دانلود مرورگر )
دستور العمل صدور گواهی تجرد


تاريخ : 1383.1.29         شماره : 27/ش/ع
    

يك نسخه « دستورالعمل صدور گواهي تجرد » مصوب جلسه مورخه 1382.12.20 شوراي عالي ثبت احوال جهت اطلاع و ابلاغ به ادارات تابعه  به پيوست ارسال مي‌گردد . مقتضي است ضمن نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل مذكور ، وصول آن را نيز به دبيرخانه شوراي عالي اعلام فرمائيد.

                                                                                                                                                                                           سيد محمدرضا آيت الهي رئيس سازمان و رئيس شوراي عالي ثبت احوال
    

از آنجائيكه برخي از كشورهاي خارجي براي اموري مانند ازدواج و اقامت از هموطنان ايراني مقيم خارج از كشور و يا كساني كه قصد عزيمت و يا تحصيل در آن كشورها را دارند گواهي تجرد درخواست مي‌نمايند به همين لحاظ جهت رفع مشكلات هموطنان در داخل و خارج از كشور و ايجاد رويه‌اي واحد دستور العمل صدور گواهي تجرد به شرح ذيل تصويب مي‌گردد.

1) گواهي تجرد

گواهي است مبني بر اينكه صاحب سند سابقه ازدواج نداشته و يا ازدواج واقع شده منجر به جدائي بر اثر طلاق ، فسخ نكاح ، بذل يا انقضاء مدت در ازدواج منقطع و فوت همسر شده باشد . اين گواهي مطابق مندرجات متن و ظهر سند سجلي صادر خواهد شد .

2) مستندات قانوني


1-2) ماده 34 قانون ثبت احوال مصوب تير ماه 1355 اصلاحي ديماه 1363 مجلس شوراي اسلامي

2ـ2)ماده 35 قانون ثبت احوال و آئين نامه اجرايي آن با اصلاحات بعدي

3) درخواست كنندگان

1ـ3) صاحب سند سجلي

2ـ3)وكيل ، ولي يا نماينده قانوني

4) مدارك لازم

1ـ4)اصل و تصوير كليه صفحات شناسنامه صاحب سند سجلي

2ـ4) اصل وكالتنامه رسمي يا مدارك دال بر نمايندگي قانوني و تصوير آن (در صورتيكه درخواست كننده وكيل يا نماينده قانوني باشد

3ـ4) اصل شناسنامه يا كارت شناسايي معتبر وكيل يا نماينده قانوني

4ـ4) رسيد بانكي پرداخت تعرفه تعيين شده به شماره حساب مربوط

5ـ4) نمونه تكميل شده درخواست گواهي تجرد توسط صاحب سند سجلي يا وكيل يا نمايندهقانوني وي ( نمونه شماره 1)

 5) گردشكار


ـ1ـ 5) دريافت درخواست

درخواست گواهي تجرد از طريق ادارات ثبت احوال داخل كشور و يا نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور دريافت مي گردد.

ـ2ـ 5) نحوه بررسي و صدور گواهي تجرد

1ـ2ـ 5) دريافت كننده تقاضا پس از بررسي و اطمينان از صحت و اصالت شناسنامه تصوير شناسنامه را برابر اصل نموده و پس از ثبت درخواست ( نمونه شماره 1 ) ، مدارك و درخواست را براي بررسي و اقدام برابر مفاد اين دستور العمل به اداره محل صدور شناسنامه ( برابر نمونه شماره 2 ) ارسال مي نمايد.

تبصره ـ درخواست تسليم شده به نمايندگيهاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از طريق وزارت امور خارجه به اداره كل ثبت احوال امور خارجه ارسال تا به ترتيب فوق اقدام گردد.

2ـ2ـ 5) اداره محل صدور شناسنامه متقاضي با بررسي اسناد سجلي و تصوير شناسنامه متقاضي و مفاد درخواست پاسخ لازم را ( برابر نمونه شماره 3 ) تهيه و براي اداره كل ثبت احوال امور خارجه ارسال مي‌نمايد.

3ـ2ـ 5) در صورتيكه سابقه ازدواج ، طلاق و ساير تحولات در تصوير شناسنامه برابر اصل ثبت ليكن در سند سجلي به ثبت نرسيده باشد اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه ابتدا نسبت به ثبت تحولات در سند سجلي اقدام و سپس برابر بند ( 2-2-5 ) اقدام مي‌نمايد.

4ـ2ـ 5) اداره كل ثبت احوال امور خارجه پس از وصول نامه اداره ذيربط نسبت به صدور گواهي تجرد برابر نمونه مربوط حسب مورد اقدام و گواهي صادره را مهر و امضاء و به اداره ثبت احوال محل درخواست يا وزارت امور خارجه جهت ارسال به نمايندگي و تحويل به صاحبش ارسال مي‌نمايد.

ملاحظات

6)اداره كل ثبت احوال امور خارجه مكلف است رونوشت گواهي هاي صادره را جهت استفاده در دايره تأييد اسناد به اداره سجلات و احوال شخصيه – وزارت امور خارجه ارسال نمايد.


تبصره ـ اداره سجلات و احوال شخصيه ـ وزارت امور خارجه مكلف است ترجمه آن دسته از گواهي تجردهائي را تأييد نمايدكه رونوشت آن را قبلاً از اداره كل ثبت احوال امور خارجه دريافت نموده است.

7) آمار گواهي هاي صادر شده صرفاً از طريق اداره كل ثبت احوال امور خارجه تهيه و اعلام خواهد شد . فعاليت ادارات شهرستانها در اين رابطه در آمار استعلامهاي صورت گرفته از آن اداره محاسبه خواهد شد.

 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای اداره کل ثبت احوال استان قم (سال 1397) محفوظ می باشد.   |   Powered By :  RADSA